Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 304 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 620.2
У 1652
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Основи на стокознанието на промишлените стоки
Ръководство за лабораторни упражнения [за студентите от ИУ - Варна] (2022)
Величка Маринова; Радослав Радев
У 1620
Каталог "Книги" | Учебник
Основи на стокознанието на промишлените стоки
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2021)
Теменуга Стойкова; Величка Маринова
B 77672
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Качество и контрол на стоките в условия на Covid пандемия
Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция (2021)
B 77361
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Качество и сертификация на продуктите
Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция : Посветена на 100 години от създаването на Икономически университет – Варна (2020)
У 1590
Каталог "Книги" | Монография
Проучване свойствата на ядивни покрития, предназначени за нанасяне върху храни
[Монография] (2020)
Събка Пашова; Радослав Радев; Георги Димитров
У 1592
Каталог "Книги" | Учебник
Стокознание
[Учебник за студентите от Колежа по туризъм при ИУ - Варна] (2020)
Събка Пашова; Петя Атанасова
B 77137
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Качество, контрол и експертиза на стоките
Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие (2019)

Чети онлайн

CDR 223
Каталог "Книги" | Учебник
Стокознание
[Учебник за студентите от Колежа по туризъм при ИУ - Варна : Електронен ресурс] (2019)
Събка Пашова; Петя Атанасова

Чети онлайн

B 76704
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Качество на стоките и защита на потребителите
Сборник с доклади от кръгла маса с международно участие (2018)

Чети онлайн

B 76863
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Стоковедната наука - традиции и актуалност
Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посветена на 70 год. от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", Варна, 18 - 19 окт. 2018 (2018)
Събка Пашова

Чети онлайн

У 1553
Каталог "Книги"
Стокознание на храните от животински произход
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2018)
Денка Златева

Чети онлайн

B 77367
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
АктуальнI проблеми теорii i практики експертизи товарiв
Материали V мiжнародноi науково-практичноi интернет-конференцii : ( м. Полтава, 20-22 березня 2018 року) (2018)
B 76277
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Качество и безопасност на потребителските стоки
Сборник с доклади от кръгла маса с международно участие (2017)

Чети онлайн

B 76646
Каталог "Книги"
Товароведение и экспертиза качества плодоовощных товаров и грибов
Лабораторный практикум (2017)
В. Березина
B 76905
Каталог "Книги" | Монография
Технологiя молочно-бiлкових запiканок з використанням йодвмiщуючих водоростевих добавок
Монография (2017)
Г. Дейниченко; Л.Л. Iвашина; Т.О. Колiсниченко
B 77364
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Current Trends in Commodity Science. Food Safety and Analysis of Bioactive Substances
(2017)
Hanna Smigielska
B 77365
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Current Trends in Commodity Science. Challenges in Food Development and Processing
(2017)
Urszula Samotyia
CDR 164
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium, September 12th-16th 2016, Varna, Bulgaria
Proceedings Scientific Works (2016)
Andrzej Chochol

Чети онлайн

CDR 230
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Стоков контрол
Учебно помагало [за студентите от ИУ - Варна] (2016)
Събка Пашова

Чети онлайн

B 75929
Каталог "Книги" | Книга
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium, 12th - 16th Sept. 2016
Book of Abstracts (2016)
Andrzej Chochol

Чети онлайн