Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Сборник с доклади

Стоковедната наука - традиции и актуалност

Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посветена на 70 год. от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", Варна, 18 - 19 окт. 2018
Събка Пашова

Чети онлайн

B 76863

Детайли

Издателство
Унив. изд. Наука и икономика
Местоиздаване
Варна
Година на издаване
2018
Страници
320 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
620.2 Стокознание
Ключови думи
хранително-вкусови стоки, безопасност на храните, хранителни технологии, екологични маркировки, преработка на плодове, контрол на качеството, митнически контрол, заведения за хранене, удовлетвореност на потребителите, слънцезащитни продукти
ISBN
978-954-21-0977-8
Отрасъл
Техника. Промишленост
Забележка
Библиогр. след всеки докл. и под линия
Тематични рубрики
Изпитване на материали. Стокознание. Обща енергетика
Инвентаризация
Статус Брой
Архивен 1
Читалня 1
Хранилище - книги заемна 2

Действия