Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 131 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 339.13
У 1675
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Анализ на търговската дейност
Сборник от задачи [за студентите от ИУ - Варна] (2023)
Михал Стоянов
B 78229
Каталог "Книги" | Книга
Economics for Competition Lawyers
(2023)
Gunnar Niels; Helen Jenkins; James Kavanagh
B 77345
Каталог "Книги" | Книга
Фанатично проучване на пазара
Най-добрият наръчник за започване на разговори за продажби и запълване на клиентския ви канал с използване на социалното продаване, продаване по телефона, електронна поща и студени обаждания (2020)
Джеб Блаунт
У 1541
Каталог "Книги"
Бранд мениджмънт
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2018)
Евгени Станимиров

Чети онлайн

B 77063
Каталог "Книги" | Книга
Стратегия e-mail-маркетинга
Эффективные рассылки для вашего бизнеса (2018)
Виталий Александров
B 76033
Каталог "Книги" | Книга
Пазарът - велик социален механизъм, но и с "велики" недъзи
(2016)
Велчо Стоянов
У 1485
Каталог "Книги" | Монография
Глобални и регионални измерения на търговията
[Монографично изследване] (2015)
Михал Стоянов

Чети онлайн

B 76006
Каталог "Книги" | Учебник
Маркетингово разузнаване
[Учебник за студентите от УНСС] (2015)
Николай Цонев
B 75433
Каталог "Книги" | Книга
Изкуството на продажбата
Как да продаваме най-добре, за да успеем в живота (2014)
Наполеон Хил
B 75696
Каталог "Книги" | Книга
Анализ на конкурентоспособността на българската икономика
(2014)
Теодора Георгиева
B 74345
Каталог "Книги" | Учебник
Икономически анализ на търговската фирма
[Учебник за студентите на УНСС] (2013)
Цветан Йончев
B 74733
Каталог "Книги" | Монография
Институционални аспекти на пазара
[Монография] (2013)
Теодор Седларски
B 74795
Каталог "Книги" | Книга
Успешни лични продажби
(2013)
Невяна Кръстева
B 76340
Каталог "Книги" | Книга
Competitive Intelligence
Strategische Wettbewerbsvorteile erzielen durch systematische Konkurrenz -, Markt - und Technologieanalysen (2013)
Rainer Michaeli
B 73772
Каталог "Книги" | Книга
Конкурентни предимства на търговските вериги
По примера на супермаркети : [Моногр.] (2012)
Йорданка Владимирова
B 74133
Каталог "Книги" | Книга
Премахване на продукти от номенклатурата на фирмата
Защо, кога и как настъпва краят на продукта (2012)
Красимир Маринов
B 73489
Каталог "Книги" | Книга
Анализ хозяйственной деятельности в торговле
[Учебник для студентов экон. ВУЗ] (2011)
Л. Кравченко
У 1224
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Анализ на търговската дейност
Сборник от задачи (2010)
Михал Стоянов

Чети онлайн

B 72963
Каталог "Книги" | Книга
Библия на продаването
10,5 повели за успешни продажби (2010)
Джефри Гитомър