Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Книга

Успешни лични продажби

Невяна Кръстева
B 74795

Детайли

Издателство
Унив. изд. Св. Климент Охридски
Местоиздаване
София
Година на издаване
2013
Страници
168 с. : с табл., диагр.
Класификационен индекс
УДК Значение
339.13 Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг
Ключови думи
продажби, потребители, презентация, ценово предложение, лоялни клиенти
ISBN
978-954-07-3530-6
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. с. 167
Тематични рубрики
Търговия. Международни финанси. МИО
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1

Действия