Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Книга

Изкуството на продажбата

Как да продаваме най-добре, за да успеем в живота
Наполеон Хил
Други: Ирина Манушева (Прев. от англ.)
B 75433

Детайли

Издателство
Кибеа
Местоиздаване
София
Година на издаване
2014
Страници
376 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
339.13 Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг
Ключови думи
преговори, практическа психология, продажба на услуги, Хенри Форд, приятелство, проект BG051PO001-3.3.06-0010
ISBN
978-954-474-668-1
Отрасъл
Обществени науки
Тематични рубрики
Търговия. Международни финанси. МИО
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1

Действия