Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Учебник

Икономически анализ на търговската фирма

[Учебник за студентите на УНСС]
Цветан Йончев
B 74345

Детайли

Издателство
Изд. комплекс - УНСС
Местоиздаване
София
Година на издаване
2013
Страници
252 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
339.13 Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг
Ключови думи
търговски фирми, продажби, анализ, структурни реформи, анализ на приходите, анализ на разходите, анализ на печалбата, анализ на рентабилността, анализ на цените, ДМА, дълготрайни материални активи, краткотрайни активи, човешки ресурси, капитал, капиталова структура, финансов анализ, икономическа ефективност
ISBN
978-954-644-441-7
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. с. 250 и под линия
Тематични рубрики
Търговия. Международни финанси. МИО
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1
Заета от читател 1
Хранилище - книги заемна 1

Действия