Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Учебно пособие

Анализ на търговската дейност

Сборник от задачи [за студентите от ИУ - Варна]
Михал Стоянов
У 1675

Детайли

Издателство
Унив. изд. Наука и икономика
Местоиздаване
Варна
Година на издаване
2023
Страници
207 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
339.13 Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг
Ключови думи
търговски предприятия, икономически анализ, анализ на продажбите, анализ на стоковото предлагане, анализ на трудовите ресурси, анализ на печалбата
ISBN
978-954-21-1150-4
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. с. 199 - 204
Тематични рубрики
Търговия. Международни финанси. МИО
Инвентаризация
Статус Брой
Архивен 1
Читалня 1
Подръчен фонд 1
Хранилище - книги заемна 13
Заета от читател 1

Действия