Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Книга

Competitive Intelligence

Strategische Wettbewerbsvorteile erzielen durch systematische Konkurrenz -, Markt - und Technologieanalysen
Rainer Michaeli
B 76340

Детайли

Издателство
Springer Verl.
Местоиздаване
Berlin
Година на издаване
2013
Страници
XXII, 629 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
339.13 Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг
Ключови думи
пазарни проучвания, конкурентно разузнаване, анализ на информацията, анализ на конкуренцията, конкурентни предимства, системен анализ, пазарен анализ
ISBN
978-3-642-33731-4
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. с. 599 - 610
Тематични рубрики
Търговия. Международни финанси. МИО
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1

Действия