Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 129 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 339.13
B 65390
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Свободные экономические зоны в мировом хозяйстве
Уч. пособие (1998)
Тамара Данько; Зоя Окрут
B 67142
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
ИНВЕСТИЦИОННИЯТ пазар и конкуренцията
Докл. от научнопракт. конф., Варна, ИУ (1992)
Гено Генов

Чети онлайн

C 4772
Каталог "Книги" | Книга
Sri Lanka's Tea Industry
Succeeding in the Global Market (1997)
Ridwan Ali; Yusuf Choudhry; Douglas Lister
B 62990
Каталог "Книги" | Книга
Изучаване и регулиране на вътрешния пазар
[Учебник] (1992)
Петър Банчев
B 66758
Каталог "Книги" | Учебник
Организация и технология на търговската дейност
Учебник за СПТУ (1991)
Вера Ковачева
B 71299
Каталог "Книги" | Книга
Пазарното поведение на туристическата агенция
[Учебник за ВУЗ] (2005)
Мария Станкова
B 69410
Каталог "Книги" | Книга
Маркетинг и планиране в инвестиционните дружества
(2004)
Християн Танушев
B 63732
Каталог "Книги" | Книга
Правила рынка
Иностранные инвестиции ; Внешняя торговля ; Трудовая миграция ; Конкурентоспособность ; Дипломатия ; Помощь : Моногр. (1994)
А. Аванесов
B 61465
Каталог "Книги" | Книга
Consumer Behavior
[Учебник] (1989)
Del Hawkins
B 64531
Каталог "Книги" | Книга
Cases in Marketing Management
(1994)
Kenneth Bernardt; Thomas Kinnear
B 69698
Каталог "Книги" | Книга
Направете нещо различно
Доказани маркетингови техники за преобразуване на вашия бизнес (2004)
Юрген Волф
C 6237
Каталог "Книги" | Книга
Model Law on Competition
Substantive Possible Elements for a competition law, commentaries a. alternative approaches in existing legislation (2004)
B 63564
Каталог "Книги" | Книга
Marktforschung
Methodische Grundlagen und praktische Anwendung (1993)
Ludwig Berekoven; Werner Ckert
C 5950
Каталог "Книги" | Книга
MODEL Law on Competition
Substantive Possible Elements for a Competition Law, Commentaries a. Alternative Approaches in existing Legislations (2003)
C 6006
Каталог "Книги" | Книга
LOI Type sur la concurrence
Projets d'elements importants pour une loi sur la concurrence (2003)
B 64532
Каталог "Книги" | Книга
Marketing Management
Knowledge a. Skills : Text Analysis Cases Plans : [Учебник] (1992)
Paul Peter; James Donnelly
B 73304
Каталог "Книги" | Учебник
Конюнктура и прогнозиране на световните стокови пазари
[Учебник за студенти от ВИИ "К. Маркс"] (1987)
Димитър Василев
B 67026
Каталог "Книги" | Книга
Ограничаване на конкуренцията от държавата
(2001)
Методи Марков
B 61915
Каталог "Книги" | Книга
Капиталистический рынок оборудования
Науч. изд (1991)
Феликс Журавский; Ф. Журавский; Е. Семенов
B 61536
Каталог "Книги" | Учебник
Elements of Marketing
[Учебник] (1991)
Anthony Morden