Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Книга

Изучаване и регулиране на вътрешния пазар

[Учебник]
Петър Банчев
B 62990

Детайли

Издателство
ВФСИ Д. А. Ценов
Местоиздаване
Свищов
Година на издаване
1992
Страници
234 с. : с табл.
Класификационен индекс
УДК Значение
339.13 Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг
Ключови думи
пазар, пазарни елементи, пазарно равновесие, търсене, пазарна конюнктура
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. с. 233
Инвентаризация
Статус Брой
Хранилище - книги заемна 1

Действия