Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Книга

Маркетинг и планиране в инвестиционните дружества

Християн Танушев
B 69410

Детайли

Издателство
Унив. изд. Стопанство
Местоиздаване
София
Година на издаване
2004
Страници
214 с. : с диагр.
Класификационен индекс
УДК Значение
336.76:339.13 Фондови пазари
339.13:336.76 Предлагане, маркетинг, конкуренция на фондовите пазари
Ключови думи
финанси, банково дело, пазар, продукти, инвеститори, цени, ценова политика, маркетинг, комуникации, дистрибуция
ISBN
954-494-589-Х
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. с. 202 - 206 и под линия
Тематични рубрики
Финанси. Банки
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1

Действия