Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Книга

Правила рынка

Иностранные инвестиции ; Внешняя торговля ; Трудовая миграция ; Конкурентоспособность ; Дипломатия ; Помощь : Моногр.
А. Аванесов
Други: В. Щетинин (Ред.)
B 63732

Детайли

Издателство
Междунар. отношения
Местоиздаване
Москва
Година на издаване
1994
Страници
352 с. : с табл.
Класификационен индекс
УДК Значение
339.13 Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг
339.5 Външна търговия. Международна търговия. Външнотърговска политика. Митнически такси.
339.9 Международна икономика. Международни икономически политики. Международни икономически връзки. Светов
Ключови думи
международни банкови стандарти, банкови стандарти, световен пазар, пазар, стандарти, международни инвестиции, инвестиции, Русия, договори, международни договори, труд, ООН, търговска марка, външнотърговски връзки, работна сила, ГАТТ (Общо споразумение за мита и търговия), Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
ISBN
5-7133-0798-0
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Авт. отбелязани на гърба на загл. с Библиогр. с. 340 - 347
Тематични рубрики
Търговия. Международни финанси. МИО
Инвентаризация
Статус Брой
Хранилище - книги заемна 1

Действия