Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Сборник с доклади

ИНВЕСТИЦИОННИЯТ пазар и конкуренцията

Докл. от научнопракт. конф., Варна, ИУ
Гено Генов
Други: Гено Генов (*); Петко Монев (*); Лейзер Майер (*); Пламен Илиев (*); Румен Калчев (*); Стоян Стоянов (*); Дорина Илиева Шипкалиева (*); Иван Желев Иванов (*); Милчо Близнаков (*); Дорина Илиева (*)

Чети онлайн

B 67142

Детайли

Издателство
ИУ
Местоиздаване
Варна
Година на издаване
1992
Страници
65 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
339.13 Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Други авт. : Петко Г. Монев, Георги Димитров, Лейзер Майер, Пламен Илиев, Румен Калчев, Стоян Стоянов, Дорина Илиева, Иван Желев, Милчо Близнаков. - Изд. на Кат. Икономика и управл. на строителството
Тематични рубрики
Търговия. Международни финанси. МИО
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1

Действия