Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 313 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 336.71
B 72304
Каталог "Книги" | Книга
Инвестиционно банкиране
(2009)
Стефан Стефанов
B 72366
Каталог "Книги" | Книга
Analyzing Banking Risk
A Framework for Assessing Corporate Governance and Risk Management (2009)
Hennie Van Greuning; Sonja Brajovic Bratanovic
У 1387
Каталог "Книги" | Учебник
Корпоративно ръководство и стратегически банков мениджмънт
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2013)
Йордан Коев; Стефан Вачков

Чети онлайн

B 71640
Каталог "Книги" | Книга
Risk Analysis for Islamic Banks
(2008)
Hennie Van Greuning; Zamir Iqbal
B 71644
Каталог "Книги" | Книга
Increasing Access to Rural Finance in Bangladesh
The Forgotten "Missing Middle" (2008)
Aurora Ferrari
B 71648
Каталог "Книги" | Книга
Finance for ALL?
Policies a. Pitfalls in Expanding Access (2008)
B 72147
Каталог "Книги" | Книга
Role of Money
Money a. Monetary Policy in the Twenty-First Century : Forth ECB Central Banking Conf., 9-10 Nov. 2006 (2008)
Lucrezia Reichlin
B 74270
Каталог "Книги"
Банков маркетинг
Учебник [за студентите на СА Ценов - Свищов] (2013)
Валентин Милинов
B 74289
Каталог "Книги" | Книга
Окончателност на сетълмента
Правна уредба (2013)
Иван Мангачев
B 75001
Каталог "Книги" | Книга
Michael Bosak an American-Slovak Businessman and Banker
(2013)
Martin Bosak; Rudolf Bosak; Enayat Danishjoo
У 1111, B 71293
Каталог "Книги" | Книга
В света на модерното банкиране
[За студентите на ИУ - Варна] (2007)
Стефан Вачков

Чети онлайн

B 74329
Каталог "Книги" | Книга
Введение в современную экономику
Популярно о фирме, банке, применении экономических знаний и многом другом : [Уч. пособие] (2012)
Н. Розанова
У 1643
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Счетоводство на банките
Сборник от задачи и тестове [за студентите от ИУ - Варна] (2022)
Надежда Попова-Йосифова
B 74354
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Approaches to Monetary Molicy Revisited - Lessons from the Crisis
Sixth ECB Central Banking Conference, 18-19 November 2010 : [Сборник доклади] (2011)
Marek Jarocinski

Чети онлайн

B 70563
Каталог "Книги" | Книга
Improving Access to Finance for India's Rural Poor
(2006)
Priya Basu
B 70695
Каталог "Книги" | Книга
Expanding Bank Outreach trough Retail Partnerships
Correspondent Banking in Brazil (2006)
Anjali Kumar; et al.
B 70707
Каталог "Книги" | Книга
Cooperative Financial Institutions
Issues in Governance, Regulation, and Supervision (2006)
Carlos Cuevas; Klaus Fischer
B 74310
Каталог "Книги"
Мениджмънт на банковите разплащания
[Учебник за студентите на СА Ценов - Свищов] (2006)
Божидар Божинов; Явор Димитров; Александър Попов
B 69940
Каталог "Книги" | Монография
Банкови системи
[Изследване] (2005)
Любомир Георгиев

Чети онлайн

B 70143
Каталог "Книги" | Книга
Bankwirtschaft
Offene u. programmierte Aufgaben mit Losungen : Prufungsbuch (2005)
Wolfgang Grundmann