Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Учебник

Корпоративно ръководство и стратегически банков мениджмънт

[Учебник за студентите на ИУ - Варна]
Йордан Коев; Стефан Вачков

Чети онлайн

У 1387

Детайли

Издателство
Унив. изд. Наука и икономика
Местоиздаване
Варна
Година на издаване
2013
Страници
452 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
658.114.3 Компании с акционерен капитал
336.71 Банки. Банково дело. Банкови операции
Ключови думи
корпорации, корпоративно управление, корпоративен мениджмънт, управленски теории, корпоративни модели, управленски принципи, Кодекс за корпоративно управление, социална отговорност, банкови корпорации, банково управление, бизнес модели, стратегически мениджмънт, стратегическо позициониране, оптимизация, бизнес модели
ISBN
978-954-21-0716-3
Отрасъл
Управление 65-69
Забележка
Библиогр. с. 411 - 450 и под линия
Тематични рубрики
Бизнес и индустр. мениджмънт. Организация на търговията
Инвентаризация
Статус Брой
Архивен 1
Хранилище - книги заемна 33
Читалня 2
Заета от читател 2

Действия