Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Детайли

Издателство
СТЕНО
Местоиздаване
Варна
Година на издаване
2009
Страници
408 с. : с табл., диагр.
Класификационен индекс
УДК Значение
336.71 Банки. Банково дело. Банкови операции
Ключови думи
банкерство, банково дело, законодателство, Европейски съюз, ЕС, .регулиране, надзор, банков надзор, търговски банки, инвестиционни банки
ISBN
978-954-449-418-6
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. с. 383 - 407 и под линия
Тематични рубрики
Финанси. Банки
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1
Архивен 1
Хранилище - книги заемна 4
Заета от читател 1

Действия