Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Книга

В света на модерното банкиране

[За студентите на ИУ - Варна]
Стефан Вачков
Други: Стефан Вачков (*); Емилия Спасова Янакиева (*); Йордан Йорданов (*); Любомир Георгиев (*); Данчо Петров (*); Атанас Камеларов (*)

Чети онлайн

У 1111, B 71293

Детайли

Издателство
СТЕНО
Местоиздаване
Варна
Година на издаване
2007
Страници
496 с. : с табл., диагр.
Класификационен индекс
УДК Значение
336.71 Банки. Банково дело. Банкови операции
Ключови думи
финанси, банки, банкиране, пазарна среда, индивидуално банкиране, клиенти, Великобритания, Германия, Франция, Испания, Швейцария, Атлантика, европейска интеграция, финансови пазари, частно банкиране, управление на богатството, финансово планиране, бизнесбанкиране, кредитни кооперативи, малки предприятия, средни предприятия, кеш-мениджмънт, фирми, институции, инвестиционно банкиране, брокери, попечителство, ценни книги
ISBN
978-954-449-318-9
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. с. 477 - 494 и под линия
Тематични рубрики
Финанси. Банки
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 3
Отчислен 1
Архивен 1
Хранилище - книги заемна 13

Действия