Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 314 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 336.2
B 65872
Каталог "Книги" | Книга
Закон за данък върху добавената стойност
В сила от 1 януари 1999 г (1999)
B 65963
Каталог "Книги" | Книга
Основи на данъчното облагане и на данъчния контрол
(1999)
Ангел Айнанджиев; Йосиф Аврамов
B 66011
Каталог "Книги" | Книга
НОВИТЕ данъчни закони
Коментари с практ. примери (1999)
Мария Босолова
B 66198
Каталог "Книги" | Книга
ПРАКТИЧЕСКИ наръчник по данъчно облагане и счетоводство
Бюлетин N 5 : 1999 (1999)
Златина Манолова
B 66382
Каталог "Книги" | Книга
Данъчен процес и други нормативни актове
Практ. наръчник по данъчно облагане и счетоводство : 1999 (1999)
Александър Колчев
B 66385
Каталог "Книги" | Книга
КОСВЕНИ данъци
[Сборник] (1999)
Златина Манолова
B 66390
Каталог "Книги" | Книга
Закон за облагане доходите на физическите лица
С всички изм. и доп (1999)
C 5422
Каталог "Книги" | Книга
TENDANCES des impots sur la consommation
(1999)
B 68779
Каталог "Книги" | Книга
Патентен данък 2004
Коментар (2004)
Димитър Радонов
B 68971
Каталог "Книги" | Книга
НОВОТО данъчно законодателство през 2004 година
Актуализиран текст...Коментар на промените... Писма на ГДД при МФ, Данъчни декларации (2004)
Георги Петков
B 69152
Каталог "Книги" | Книга
Легални данъчни хитрости
Практ. наръчник : Как да плащаме по-малко данъци и осигуровки (2004)
Стоян Гичев
B 69153
Каталог "Книги" | Книга
Патентен данък
2004 : Промени, размери, примери : Закон за облагане доходите на физическите лица (2004)
Стоян Гичев
B 69390
Каталог "Книги" | Книга
Счетоводно отчитане. Данъчно облагане
На юрид. лица с нестоп. цел (2004)
Димитър Радонов; Цветан Станкулов
B 69697
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно облагане
2005 (2004)
С 336.2\Н86
Каталог "Книги" | Справочно издание
Новото данъчно законодателство през 1998 година
Закон за корпоративното подоходно облагане. Закон за облагане доходите на физическите лица. Закон за данък върху добавената стойност. Закон за местните данъци и такси (1998)
Георги Петканов
B 68656
Каталог "Книги" | Книга
Taxation of Financial Intermediation
Theory a. Practice for Emerging Economies (2003)
Patrick Honohan
C 5939
Каталог "Книги" | Книга
Restoring Fiscal Discipline for Poverty Reduction in Peru
A Public Expenditure Rev (2003)
B 65148
Каталог "Книги" | Книга
Наръчник по [закона за] данък върху добавената стойност
В сила от 1 ян. 1998 г. : Коментар (1998)
Димитър Радонов
B 65160
Каталог "Книги" | Книга
Закон за корпоративното подоходно облагане
Обн. в ДВ бр. 115 от 5 дек. 1997 г. : Данък върху печалбата : В сила от1 ян. 1998 г (1998)