Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Книга

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 година

Корпоративно подоходно облагане. ДДФЛ. ДДС. Писма и указания на НАП . Счетоводно приключване на годината. Годишни финансови отчети
Велин Филипов
B 76326

Детайли

Издателство
ИК Труд и право
Местоиздаване
София
Година на издаване
2016
Страници
504 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
347.73:336.2 Данъчно законодателство в областта на търговското дело, финансовото право, банковото дело, кредит и
Ключови думи
корпоративно подоходно облагане, данъци върху доходите на физически лица, данък върху добавената стойност, годишно счетоводно приключване, годишни финансови отчети
ISBN
1313-1567
Отрасъл
Обществени науки
Тематични рубрики
Право
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1

Действия