Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Книга

Новото данъчно законодателство през 2015 година

Актуализиран текст на основните данъчни закони. Коментар на промените в данъчното законодателство. Практика на НАП
Анета Георгиева
B 75404

Детайли

Издателство
ИК Труд и право
Местоиздаване
София
Година на издаване
2015
Страници
800 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
347.73:336.2 Данъчно законодателство в областта на търговското дело, финансовото право, банковото дело, кредит и
Ключови думи
корпоративно подоходно облагане, данъци, физически лица, ДДС, акцизи, местни данъци, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК), ДОПК
ISBN
1313-2814
Отрасъл
Обществени науки
Тематични рубрики
Право
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1

Действия