Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Книга

Данъчно облагане

2000: Закон за корпоративното подоходно облагане. Закон за ДДС. Закон за акцизите...
B 66491

Детайли

Издателство
СИЕЛА
Местоиздаване
София
Година на издаване
2000
Страници
276 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
336.2 Данъци. Такси. Налози. Плащания
Ключови думи
физически лица, .правилник
ISBN
954-649-260-4
Отрасъл
Обществени науки
Инвентаризация
Статус Брой
Хранилище - книги заемна 1

Действия