Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 267 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 658.1
B 78069
Каталог "Книги" | Монография
Рисковото финансиране в Израел и препоръки за България
[Монография] (2021)
Евгени Евгениев; Димитър Димитров
B 77342
Каталог "Книги" | Книга
Пълно финансово преобразяване
(2020)
Дейв Рамзи
B 77430
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Корпоративни финанси
Учебно помагало (2020)
Димитър Ненков; Янко Христозов
B 77147
Каталог "Книги" | Книга
Corporate Finance
(2019)
Stephen Ross; et al.
B 76620
Каталог "Книги" | Книга
Financial Strategies and Topics In Finance
Selected Public Lectures of Professor Harold Bierman, Jr. from 1960 - 2015 (2018)
Harold Bierman
B 75060
Каталог "Книги"
Корпоративен контролинг
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2014)
Александрина Панчева

Чети онлайн

B 74688
Каталог "Книги" | Учебник
Корпоративные финансы
Учебник для бакалавров (2014)
Владимир Леонтьев; Владимир Бочаров; Надежда Радковская
C 7218
Каталог "Книги" | Книга
Fundamentals of Financial Management
Study Guide (2014)
Eugene Brigham; Joel Houston
B 75972
Каталог "Книги" | Учебник
Financial Analysis
Study Book (2014)
Velichko Adamov; Andrey Zahariev
B 76353
Каталог "Книги" | Книга
Corporate Financial Strategy
(2014)
Ruth Bender
B 74606
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Финанси на фирмата
Методическо ръководство [за студентите на СА Ценов - Свищов] (2013)
Величко Адамов; Александър Ганчев; Людмил Кръстев
B 74710
Каталог "Книги"
Основи на инвестирането
[Учебник за студентите на УНСС] (2013)
Иван Георгиев
B 74712
Каталог "Книги"
Финанси на предприятието
[Учебник за студентите на НБУ] (2013)
Маргарита Александрова; Емил Калчев
B 74858
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Сборник с научно-приложни изследвания по управление на капиталите във фирмата - 2013
Научна сесия : Т.3. (2013)
C 7213
Каталог "Книги" | Книга
Principles of Corporate Finance
(2013)
Richard Brealey; Stewart Myers; Franklin Allen
B 73642
Каталог "Книги" | Книга
Unterstutzung der Unternehmensentwicklung junger washstumsorientierter Technologieunternehmen durch Venture Capital-Gesellschaften in der Betreuungsphase
Eine empirische Analyse unter besonderer Berucksichtigung der Kapitalnehmer : [Diss.] (2012)
Paul Guggemoos
B 73797
Каталог "Книги" | Книга
Финансиране на бизнес организацията
Уч. помагало [за студентите от УНСС] (2012)
Донка Андреева
B 73847
Каталог "Книги"
Финансовая политика фирмы
[Уч. пособие] (2012)
Л. Кириллова