Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Учебно пособие

Финанси на фирмата

Методическо ръководство [за студентите на СА Ценов - Свищов]
Величко Адамов; Александър Ганчев; Людмил Кръстев
B 74606

Детайли

Издателство
Акад. изд. Ценов
Местоиздаване
Свищов
Година на издаване
2013
Страници
234 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
336.6 Финанси в стопанския сектор
Ключови думи
финансов мениджмънт, фирмен мениджмънт, финансови отчети, баланс, дългосрочно финансиране, лизинг, финансов риск, капиталова структура, дивидентна политика, капитал, сливания, поглъщане, фалит, ликвидация
ISBN
978-954-23-0928-4
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. към всяка тема
Тематични рубрики
Финанси. Банки
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1

Действия