Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Книга

Fundamentals of Financial Management

Study Guide
Eugene Brigham; Joel Houston
C 7218

Детайли

Издателство
Cengage Learning
Местоиздаване
Stanford
Година на издаване
2014
Страници
X, 358 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
336.6 Финанси в стопанския сектор
Ключови думи
финансов мениджмънт, финансови пазари, финансови отчети, парични потоци, лихви, капиталово бюджетиране, financial planning, проект BG051PO001-3.3.06-0010
ISBN
978-1-285-06515-1
Отрасъл
Обществени науки
Тематични рубрики
Финанси. Банки
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1

Действия