Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Книга

Финансиране на бизнес организацията

Уч. помагало [за студентите от УНСС]
Донка Андреева
B 73797

Детайли

Издателство
Изд. комплекс - УНСС
Местоиздаване
София
Година на издаване
2012
Страници
172 с. : с фиг. и табл.
Класификационен индекс
УДК Значение
336.6 Финанси в стопанския сектор
Ключови думи
финансов мениджмънт, финансови ресурси, счетоводни отчети, оборотен капитал, управление на запасите, материални запаси, банкови кредити, капиталово бюджетиране, дивиденти, акции
ISBN
978-954-644-303-8
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. с. 171 и под линия
Тематични рубрики
Финанси. Банки
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1

Действия