Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 15 резултата
ПС 1007
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
RegTech и SupTech - високотехнологичните иновации в сферата на финансовото регулиране
(2018)
Недялко Вълканов
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
RegTech в помощ на финансовото регулиране
(2018)
Недялко Вълканов
ПВ 1123
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Regulation, Competition and Partnership in the Financial Sector
(2021)
Stefan Vachkov; Nedyalko Valkanov

Чети онлайн

У 1561
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Монография
Compliance в помощ на финансовото регулиране
[Монография] (2019)
Недялко Вълканов
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Some Aspects of Regulatory Optimizations in the Financial Sector
(2021)
Stefan Vachkov; Nedyalko Valkanov

Чети онлайн

ПС 1007
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Alternative Finance in the New Digital World - Some Regulatory Challenges
(2022)
Nedyalko Valkanov

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Студия
Регулаторни и данъчни предизвикателства пред пазара на криптоактиви [Regulatory and Tax Challenges to Cryptoasset Market]
[Електронен ресурс] (2022)
Светослав Борисов

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Application of Blockchain in Banking Compliance Activity
(2020)
Nedyalko Valkanov

Чети онлайн

У 1561
Каталог "Книги" | Монография
Compliance в помощ на финансовото регулиране
[Монография] (2019)
Недялко Вълканов

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Mitigation of Regulations Burden in Financial Sector by Application of High Tech Solutions
(2019)
Nedialko Valkanov

Чети онлайн

C 7633
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Инвестиции в бъдещето - 2019
Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, Варна : Сборник доклади, 03 - 04 октомври 2019 г. (2019)

Чети онлайн

C 7633
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Дигитални трансформации в банкирането = Digital Transformation In Banking
(2019)
Данчо Петров; Недялко Вълканов; Пламен Джапаров

Чети онлайн

B 77376 (1)
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Симбиозата „Финтех-регтех-суптех“ или визия за високотехнологичното финансово регулиране
(2020)
Недялко Вълканов
У 1532
Каталог "Книги" | Монография
Конкурентност и стабилност на банковата система в България
Монография (2017)
Любомир Георгиев

Чети онлайн