Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Сборник с доклади

Инвестиции в бъдещето - 2019

Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, Варна : Сборник доклади, 03 - 04 октомври 2019 г.

Чети онлайн

C 7633

Детайли

Издателство
VSTU
Местоиздаване
Варна
Година на издаване
2019
Страници
174 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
338 Икономическа политика. Икономическо положение. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени
Ключови думи
, , , , , , , , ,
ISBN
1314-3719
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. след всеки докл.
Тематични рубрики
Икономическо положение
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1

Действия