Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Дисертация

Актуални проблеми на консолидацията на банковия сектор - сравнителен анализ за Европейския съюз и България

[Дисертация]
Юлиян Бенов

Чети онлайн

C 7720

Детайли

Издателство
izdavam.com
Местоиздаване
Плевен
Година на издаване
2021
Страници
248 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
336.7 Пари. Банково дело. Борса. Валутен борд
Ключови думи
банкова система, банков капитал, финансови услуги, България, Европейски съюз
ISBN
978-619-162-760-8
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. с. 221 - 246
Тематични рубрики
Финанси. Банки
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1
Хранилище - книги заемна 1

Действия