Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия

Alternative Finance in the New Digital World - Some Regulatory Challenges

Nedyalko Valkanov
Други: Недялко Вълканов (*)

Чети онлайн

ПС 1007

Детайли

Източник
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки]
Издателство
Union of Scientists - Varna
Местоиздаване
Varna
Година на издаване
2022
Страници
pp. 29-38
Том
11
Ключови думи
FinTech, Big Tech, financial regulation, финансови регулатори, алтернативно финансиране, дигитална среда
ISBN
ISSN 1314-7390 (рrint) ; 2603-4085 (online)
Пор.№
2
Website
https://su-varna.org/journal/IJUSV-ESS/2022.11.2/?article=29-38.pdf

Действия