Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 131 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 339.13
B 61915
Каталог "Книги" | Книга
Капиталистический рынок оборудования
Науч. изд (1991)
Феликс Журавский; Ф. Журавский; Е. Семенов
B 61536
Каталог "Книги" | Учебник
Elements of Marketing
[Учебник] (1991)
Anthony Morden
A 5020
Каталог "Книги" | Книга
Concurrence et strategies dans la distribution
(1991)
C. Ducrocq
B 64528
Каталог "Книги" | Книга
Analysis for Marketing Planning
[Учебник] (1991)
Donald Lehmann; Russell Winer
C 5515
Каталог "Книги" | Книга
Financial Markets and Institutions
(2001)
Jeff Madura
B 67187
Каталог "Книги" | Учебник
Нелоялна конкуренция
[Учебник за студентите на УНСС] (2001)
Румяна Брестничка
B 67344
Каталог "Книги" | Книга
МОНИТОРИНГ на туристическото търсене
Регионална информационна система за наблюдение на туристическото търсене в Пиринския туристически район, на примера на община Банско (2000)
Васил Маринов

Чети онлайн

A 4974
Каталог "Книги" | Книга
La franchise commerciale
(1990)
Max Mendez
B 65048
Каталог "Книги" | Книга
Strategic International Marketing
(1990)
Hans Meissner
B 66878
Каталог "Книги" | Книга
Рынки и рыночная власть
Теория организации пром-сти : В 2 т. (2000)
Т. 1
Жан Тироль; М. Факировой
B 66878
Каталог "Книги" | Книга
Рынки и рыночная власть
Теория организации пром-сти : В 2 т. (2000)
Т. 2
Жан Тироль; М. Факировой
B 66686
Каталог "Книги" | Книга
COMPETITION Law and Policy in the Baltic Countries
(1999)
C 4348
Каталог "Книги" | Книга
Marketing Theory and Practice
Developments for the 90's : Proceedings of the 1989 Atlantic Marketing Asso., Vol. V, Oct. 4-7, 1989 (1989)
Michael Morris
B 66042
Каталог "Книги" | Книга
Конюнктура, пазари, цени
(1999)
Стефан Узунов
C 5766
Каталог "Книги" | Книга
TOURISM Generating Markets
Overview a. Country Profiles (1999)
C 4346
Каталог "Книги" | Книга
Study Guide to Accompany "Marketing Research"
Measurement a. Method (1987)
Peter Kaminski
A 5023
Каталог "Книги" | Книга
L'etude du marche
(1987)
Y. Negro
B 64172
Каталог "Книги" | Книга
Пазар и пазарна конюнктура
[Учебник за средни у-ща] (1995)
Иван Илиев
B 65939
Каталог "Книги" | Книга
СТАТИСТИКА рынка товаров и услуг
(1995)
И. Беляевского
B 62384
Каталог "Книги" | Книга
Пазари, цени, маркетинг
Ч. 1 - (1993 -)
Ч. 1. Пазарното ценообразуване
Елка Мичева

Чети онлайн