Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Книга

Ограничаване на конкуренцията от държавата

Методи Марков
B 67026

Детайли

Издателство
СИБИ
Местоиздаване
София
Година на издаване
2001
Страници
284 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
338.23:339.13 Икономическа политика на търсене и предлагане при пазарна конкуренция
339.13 Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг
Ключови думи
държавно регулиране, държавни помощи, обществени поръчки, публични предприятия
ISBN
954-730-094-6
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. с. 275 - 283 и под линия
Тематични рубрики
Икономическо положение, Търговия. Международни финанси. МИО
Инвентаризация
Статус Брой
Хранилище - книги заемна 1

Действия