Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Учебник

Конюнктура и прогнозиране на световните стокови пазари

[Учебник за студенти от ВИИ "К. Маркс"]
Димитър Василев
B 73304

Детайли

Издателство
Наука и изкуство
Местоиздаване
София
Година на издаване
1987
Страници
284 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
339.13 Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг
Ключови думи
световни стокови пазари, стокови борси, кризи, монополи, международни цени, международна търговия
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. с. 275 - 278 и под линия
Тематични рубрики
Търговия. Международни финанси. МИО
Инвентаризация
Статус Брой
Хранилище - книги заемна 1

Действия