Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 129 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 339.13
B 73133
Каталог "Книги" | Книга
Конкуренция и предпринимательство
(2010)
Израэл Кирцнер
B 75974
Каталог "Книги" | Учебник
Експортен маркетингов мениджмънт
Учебник [за студентите от СА Ценов] (2015)
Атанас Дамянов
B 72996
Каталог "Книги" | Книга
Органiзация процесу формування та розвитку ринку екологично чистих товарiв
Монографiя (2009)
Игор Должанський; Оксана Белякова
B 75401
Каталог "Книги"
Управление на книготърговията
[за студентите по Книгоиздаване от СУ] (2014)
Ангел Манчев
B 72062
Каталог "Книги" | Книга
Искусство торговать
(2008)
Том Хопкинс
B 72068
Каталог "Книги"
Конкуренция . Инновации. Конкурентоспособность
Учебник для вузов (2008)
Т. Философова; В. Быков
B 72082
Каталог "Книги" | Книга
Психология на успешните продажби
Как да продадем и "слон" (2008)
А. Баришева
B 71534
Каталог "Книги" | Книга
Предиктивно моделиране на пазарния дял с изкуствени невронни мрежи
[За студентите на СА - Свищов] (2007)
Маруся Смокова
B 71978
Каталог "Книги" | Книга
Малка червена книга за успешните продажби
Как да продаваме непрестанно (2007)
Джефри Гитомър
B 70732
Каталог "Книги" | Книга
Пазарни проучвания
(2006)
Петър Банчев
B 70977
Каталог "Книги" | Книга
Пазарни проучвания в търговията
[Учебник за студентите на УНСС] (2006)
Виолета Гълъбова
У 1048
Каталог "Книги" | Монография
Рационалното поведение в границите на търговския цикъл
[Монография] (2005)
Николинка Сълова; Христо Трайков; Михал Стоянов

Чети онлайн

C 6080
Каталог "Книги" | Книга
COMMODITY Atlas
(2004)
B 69693
Каталог "Книги" | Книга
Защо купуваме
Науката за пазаруването (2004)
Пако Ъндърхил
B 69750
Каталог "Книги" | Книга
Рынок
Регулирование рынка : Учебник для вузов (2004)
Геннадий Черкасов
B 72265
Каталог "Книги" | Книга
Новата правна уредба за защита на конкуренцията
Коментар на нац. и европ. право. Анализ на адм. и съдебната практика... (2009)
Петко Николов
B 77093
Каталог "Книги" | Учебник
Приложение на математически методи и модели в търговията
[Учебник за студентите на УНСС] (2004)
Цветан Йончев
B 76065
Каталог "Книги" | Учебник
Експортен маркетингов мениджмънт
[Учебник за студентите от СА Ценов - Свищов] (2008)
Атанас Дамянов
B 71843
Каталог "Книги" | Книга
Consumer Markets Scoreboard
Monitoring Consumer Outcomes in the Single Market (2008)