Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Книга

Премахване на продукти от номенклатурата на фирмата

Защо, кога и как настъпва краят на продукта
Красимир Маринов
B 74133

Детайли

Издателство
Изд. комплекс - УНСС
Местоиздаване
София
Година на издаване
2012
Страници
160 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
339.13 Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг
Ключови думи
жизнен цикъл, концепции, съживяване (на продукт)
ISBN
978-954-644-341-0
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. с. 148 - 151 и под линия
Тематични рубрики
Търговия. Международни финанси. МИО
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1
Хранилище - книги заемна 1

Действия