Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Учебно пособие

Анализ на търговската дейност

Сборник от задачи
Михал Стоянов

Чети онлайн

У 1224

Детайли

Издателство
Унив. изд. Наука и икономика
Местоиздаване
Варна
Година на издаване
2010
Страници
172 с. : с табл., диагр.
Класификационен индекс
УДК Значение
339.13 Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг
Ключови думи
търговска дейност, икономически анализ, анализ, продажби, стокови запаси, трудови ресурси, ДМА, дълготрайни материални активи, дълготрайни активи, персонал, анализ на печалбата, печалба, търговско предприятие, .методика, съпоставими цени
ISBN
978-954-21-0470-4
Отрасъл
Управление 65-69
Забележка
Библиогр. след всяка гл. и под линия.
Тематични рубрики
Търговия. Международни финанси. МИО
Инвентаризация
Статус Брой
Архивен 1
Читалня 2
Хранилище - книги заемна 33
Заета от читател 1
Отчислен 2

Действия