Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 315 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 336.2
B 65230
Каталог "Книги" | Книга
Данъчна система и данъчен контрол в Република България
(1998)
Бисер Славков
B 65312
Каталог "Книги" | Книга
Взаимоотношения на стопанските субекти с бюджета
Ревизионен бюджетен контрол : Сборник . Коментари по данъчното законодателство (1998)
Ангел Илиев
B 65546
Каталог "Книги" | Книга
Закон за данък върху добавената стойност
Изм. и доп., ДБ, бр.13, 1998 г (1998)
B 66685
Каталог "Книги" | Книга
VALUE-ADDED Taxes in Central and Eastern European Countries
A Comparative Survey a. Evaluation (1998)
B 68200
Каталог "Книги" | Книга
Новото данъчно законодателство през 2003 година
Актуализиран текст на осн. данъчни закони... (2003)
Росица Василева
B 68249
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно облагане
2003 (2003)
B 68768
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2003 година
(2003)
Бисер Славков
B 69636
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Данъчен мениджмънт
[Уч. помагало за студентите на ИУ - Варна] (2002)
Стоян Киров

Чети онлайн

B 65147
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно облагане за 1997 година
[Сборник] (1997)
Бисер Славков
B 67179
Каталог "Книги" | Книга
ВСИЧКО по данъка върху добавената стойност
(1997)
Димитър Начев
B 67443
Каталог "Книги" | Книга
Актуални промени в данъчната и счетоводна практика
Кн. 1 - 7 (2002)
Кн. 1
Веска Димитрова; Теменужка Янкова
B 67443
Каталог "Книги" | Книга
Актуални промени в данъчната и счетоводна практика
Кн. 1 - 7 (2002)
Кн. 2
Иван Карановски
B 67443
Каталог "Книги" | Книга
Актуални промени в данъчната и счетоводна практика
Кн. 1 - 7 (2002)
Кн. 3
Бойчинка Йонкова
B 67443
Каталог "Книги" | Книга
Актуални промени в данъчната и счетоводна практика
Кн. 1 - 7 (2002)
Кн. 4
Бойчинка Йонкова
B 67443
Каталог "Книги" | Книга
Актуални промени в данъчната и счетоводна практика
Кн. 1 - 7 (2002)
Кн. 5
Димитър Юруков
B 67443
Каталог "Книги" | Книга
Актуални промени в данъчната и счетоводна практика
Кн. 1 - 7 (2002)
Кн. 6
Александър Колчев; Пламен Ангелов
B 67443
Каталог "Книги" | Книга
Актуални промени в данъчната и счетоводна практика
Кн. 1 - 7 (2002)
Кн. 7
Тодор Кръстев
B 67465
Каталог "Книги" | Книга
НОВОТО данъчно законодателство през 2002 година
Актуализиран текст на осн. данъчни закони... (2002)
Ивайло Кондарев; Аксения Монова
B 67471
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно облагане
2002 (2002)