Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Книга

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 година

Корпоративно подоходно облагане. ДДФЛ. ДДС. Писма и указания на НАП . Счетоводно приключване на годината. Годишни финансови отчети
Велин Филипов
B 75798

Детайли

Издателство
ИК Труд и право
Местоиздаване
София
Година на издаване
2015
Страници
800 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
347.73:336.2 Данъчно законодателство в областта на търговското дело, финансовото право, банковото дело, кредит и
Ключови думи
ЗКПО, авторски коментар, практики на НАП, Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Закон за данък върху добавената стойност, годишно счетоводно приключване, годишни финансови отчети
ISBN
1313-1567
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. под линия
Тематични рубрики
Право
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1

Действия