Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Книга

Данъчно облагане 2015

ЗДДФЛ. ЗКПО. ЗДДС : Коментар
Росен Иванов
B 75431

Детайли

Издателство
СИЕЛА
Местоиздаване
София
Година на издаване
2015
Страници
612 с. : с табл.
Класификационен индекс
УДК Значение
347.73:336.2 Данъчно законодателство в областта на търговското дело, финансовото право, банковото дело, кредит и
Ключови думи
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закон за данък върху добавената стойност, Закон за акцизите, Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили, проект BG051PO001-3.3.06-0010
ISBN
978-954-28-1647-8
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Кор. опис.
Тематични рубрики
Право
Инвентаризация
Статус Брой
Хранилище - книги заемна 2
Читалня 1

Действия