Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 316 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 336.2
B 78211
Каталог "Книги" | Книга
Tax Audit and Taxation in the Paradigm of Sustainable Development
The Impact on Economic, Social and Environmental Development (2023)
Bistra Nikolova
B 77030
Каталог "Книги" | Книга
Данъчен контрол
Технология, методика и модели (2019)
Бистра Николова
B 76643
Каталог "Книги" | Монография
Налоги и налогообложение
Палитра современных проблем : Монография (2018)
C 7504
Каталог "Книги" | Учебник
ACCA . Association of Chartered Certified Accountants. Taxation. (TX-UK) (F6)
Study Text : Finance Act 2017 for June 2018 to March 2019 examination sittings (2017)
C 7505
Каталог "Книги" | Учебно пособие
ACCA . Association of Chartered Certified Accountants. Taxation. (TX-UK) (F6)
(Finance Act 2017) : Exam Kit : For June 2018 to March 2019 Examination Sittings (2017)
B 76553
Каталог "Книги" | Книга
Taxation
Finance Act 2017 (2017)
Alan Melville
B 76627
Каталог "Книги" | Книга
Advances in Taxation : Vol. 24
(2017)
Vol. 24
John Hasseldine
B 75894
Каталог "Книги" | Книга
Taxation
Finance Act 2015 (2016)
Alan Melville
B 76767
Каталог "Книги" | Книга
Principles of International Taxation
(2016)
Angharad Miller; Lynne Oats
A 5311
Каталог "Книги" | Учебник
Taxation
A Very Short Introduction (2015)
Stephen Smith
B 75898
Каталог "Книги" | Книга
Taxation
Incorporating the Finance Acts 2015 (2015)
Alan Combs; Ricky Tutin; Peter Rowes
B 75899
Каталог "Книги" | Книга
Taxation: Policy and Practice
2015/16 (2015)
Andy Lymer; Lynne Oats
B 76452
Каталог "Книги" | Книга
The Economics of Taxation 2015/16
Principles, Policy and Practice (2015)
Simon James; Christopher Nobes
B 77502
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Данъчно облагане и данъчен контрол в Република България
Учебно помагало [за студентите от УНСС] (2020)
Георги Ранчев
B 75005
Каталог "Книги" | Учебник
Управление на данъчните приходи
[Учебник за студентите от СА Ценов - Свищов] (2014)
Величко Адамов
B 74323
Каталог "Книги"
Налоговые системы зарубежных стран
Учебник для магистров (2013)
Л. Лыкова; И. Букина
B 74432
Каталог "Книги" | Учебник
Техника на данъчното облагане
[Учебник за студентите на СА Ценов - Свищов] (2013)
Величко Адамов
B 74435
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Техника на данъчното облагане
Сборник от задачи и тестове [за студентите на СА Ценов - Свищов] (2013)
Теодора Димитрова; Бойко Петев
B 75504
Каталог "Книги" | Книга
More than Revenue
Taxation as a Development Tool (2013)
Ana Corbacho