Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Учебно пособие

ACCA . Association of Chartered Certified Accountants. Taxation. (TX-UK) (F6)

(Finance Act 2017) : Exam Kit : For June 2018 to March 2019 Examination Sittings
C 7505

Детайли

Издателство
Kaplan Publ.
Местоиздаване
Wokingham, UK
Година на издаване
2017
Страници
662 p.
Класификационен индекс
УДК Значение
336.2 Данъци. Такси. Налози. Плащания
Ключови думи
данъци, проект BG05M20P001-2.009-0036
ISBN
978-1-78415-830-9
Отрасъл
Обществени науки
Тематични рубрики
Финанси. Банки
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1

Действия