Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Учебник

ACCA . Association of Chartered Certified Accountants. Taxation. (TX-UK) (F6)

Study Text : Finance Act 2017 for June 2018 to March 2019 examination sittings
C 7504

Детайли

Издателство
Kaplan Publ.
Местоиздаване
Wokingham, UK
Година на издаване
2017
Страници
1060 p.
Класификационен индекс
УДК Значение
336.2 Данъци. Такси. Налози. Плащания
Ключови думи
данъци, данъчна система, облагане на доходите, ДОД, пенсии, застраховки, данъчна администрация, проект BG05M20P001-2.009-0036
ISBN
978-1-78415-811-8
Отрасъл
Обществени науки
Тематични рубрики
Финанси. Банки
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1

Действия