Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 77 резултата

Разширено търсене

Автор да съдържа Анита Атанасова Йотова
У 1699
Каталог "Книги" | Учебник
Икономически анализ на международните компании
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2024)
Недялка Александрова
У 1699
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Учебник
Икономически анализ на международните компании
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2024)
Недялка Александрова
B 78173
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Клиентски подход към висшето счетоводно образование в България
(2023)
Анита Атанасова Йотова
У 1604
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Учебник
Управленско счетоводство
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2021)
Анита Атанасова Йотова
У 1604
Каталог "Книги" | Учебник
Управленско счетоводство
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2021)
Анита Атанасова Йотова
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
CBDC choices
(2021)
Anita Atanassova Yotova

Чети онлайн

B 77376(1)
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
CBDC - нов етап в дигитализацията на парите
(2020)
Анита Атанасова Йотова
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Студия
Счетоводното предизвикателсто CBDC
(2020)
Анита Атанасова Йотова
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Студия
Финансово счетоводни аспекти на трансферните цени
[Студия : Електронен ресурс] (2019)
Анита Атанасова Йотова

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Accounting Treatment of Cryptocurrencies
[Електронен ресурс] (2019)
Anita Atanassova Yotova

Чети онлайн

B 77196
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Криптовалутите - пари или ... = Cryptocurrencies - Money or ...
(2019)
Анита Атанасова Йотова

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Оповестяване на кредитния риск в годишните финансови отчети на банките в България
[Електронен ресурс] (2018)
Анита Атанасова Йотова; Надежда Попова-Йосифова

Чети онлайн

CDR 264
Каталог "Книги" | Монография
Проблеми и предизвикателства пред счетоводството във връзка с концепцията за интегрирана отчетност
[Монография] : [Електронен ресурс] (2017)
Фаня Филипова

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Application of Management Accounting Tools in Bulgaria
(2017)
Anita Atanassova Yotova

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ"
Класификация на разходите като инструмент за управление на предприятията в българската действителност
[Електронен ресурс] (2016)
Анита Атанасова Йотова
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Approaches to Define Management Accounting
(2016)
Anita Atanassova Yotova

Чети онлайн

B 75598 (2)
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения
Сборник с доклади от международна научна конференция : Т. 1 - (2015)
Т. 2
Веселин Хаджиев

Чети онлайн

B 75755
Каталог "Книги" | Монография
Състояние на управленското счетоводство в България
Резултати от емпирично изследване (2015)
Анита Атанасова Йотова

Чети онлайн

ПС 997
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Разбиране за разходите за целите на управленското счетоводство
(2015)
Анита Атанасова Йотова