Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Учебник

Икономически анализ на международните компании

[Учебник за студентите от ИУ - Варна]
Недялка Александрова
Други: Анита Атанасова Йотова (*); Даниела Георгиева (*); Веселина Димитрова (*)
У 1699

Детайли

Издателство
Унив. изд. Наука и икономика
Местоиздаване
Варна
Година на издаване
2024
Страници
170 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
657.62 Анализ и одит (проверка) на балансите
339.73 Организация на международните финансови отношения
Ключови думи
икономически анализ, показатели за анализ, информационно осигуряване, финансов анализ, международни компании
ISBN
978-954-21-1177-1
Отрасъл
Управление 65-69
Забележка
Библиогр. с. 167-169 и под линия
Тематични рубрики
Счетоводство, Търговия. Международни финанси. МИО
Инвентаризация
Статус Брой
Архивен 1
Читалня 1
Подръчен фонд 1
Хранилище - книги заемна 12
Заета от читател 2

Действия