Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 1189 резултата
ПВ 2151
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Етика и етично поведение в оценяването на изпълнението на публичните програми
(2017)
Ивайло Илиев
БОХ
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Бюлетин
Етика в научните изследвания - диалогът и решенията на университета в Базел
(2016)
П. Главеев
B 70056
Каталог "Книги" | Книга
Етика
Начален курс (2003)
Лидия Денкова
ПВ 2142
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Етика в рекламната комуникация
(2019)
Никола Вангелов
ПВ 2325
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Етика и компетентност в управлението
(2017)
Елена Йорданова; Десислава Алексиева; Йоана Петрова
B 78010
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Ethics for Tourism [Етика в туризма]
(2018)
Hristina Ilieva-Sverchkova

Чети онлайн

B 73971
Каталог "Книги" | Книга
Етика и право
Антология : Ч. 1 - (2011)
Ч. 1 Етика
Иван Колев
ПВ 2142
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Феноменологична основа на спекулативната етика
(2023)
Иво Минков
ПВ 2151
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
За необходимостта от мултидисциплинарен подход при преподаването на медицинска етика
(2020)
Веселина Славова
B 64032
Каталог "Книги" | Книга
Етика
Учебник [за студенти] (1995)
Кирил Нешев
CDR 228
Каталог "Книги" | Учебник
Професионална етика в счетоводството
Електронен учебник за студентите от магистърска степен на ИУ - Варна (2017)
Фаня Филипова; Рени Петрова

Чети онлайн

B 76314
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Маркетинговата етика като реалност в управлението на организацията
(2017)
Елена Георгиева; Елица Узунова

Чети онлайн

БОХ
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Бюлетин
Академичната етика - състояние и перспективи в ЕС
(2016)
Й. Илиев
B 72638
Каталог "Книги" | Книга
Бизнес етика
Луксът, който си заслужава, без да струва много : [Учебник за студебтите на НБУ] (2009)
Даниела Сотирова

Чети онлайн

B 75598 (3)
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Оксиморонът "Застрахователна етика"
(2015)
Стоян Киров

Чети онлайн

ПС 1105
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Корпоративна етика и превенция на корпоративната престъпност
(2015)
Галина Ковачева
У 1610
Каталог "Книги" | Учебник
Административна култура и етика
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2021)
Николета Михалева; Стоянка Георгиева; Силвия Димитрова
У 1610
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Учебник
Административна култура и етика
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2021)
Николета Михалева; Стоянка Георгиева; Силвия Димитрова