Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 129 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 339.13
C 4293
Каталог "Книги" | Книга
Information Systems and Market Economy
Internat. Seminar 15 - 20 Sept. 1991, Varna, Bulgaria : Proceedings : [Доклади] Т. 1 - (1991 -)
Т. 1
B 62865
Каталог "Книги" | Книга
Coffee, Tea, and Cocoa
Market Prospects a. Development Lending (1977)
Shamsher Singh; et al.
A 4989
Каталог "Книги" | Книга
La libre concurrence
(1977)
Bernard Clement
C 4347
Каталог "Книги" | Книга
Markstat
Statistical Analysis for Marketing Research : To Accompany Marketing Research : Measurement and Method (1987)
Peter Laplaca
B 62876
Каталог "Книги" | Книга
Commercial Paper and Alternative Payment Systems
(1987)
Marion Benfield; Peter Alces
B 63574
Каталог "Книги" | Книга
Messen und Medien
Ein sozialpsychologischer Ansatz zu Offentlichkeitsarbeit (1992)
Eberhard Roloff
B 61517
Каталог "Книги" | Учебник
Проблеми на ефективността на вътрешната търговия
[Учебник] (1991)
Николинка Сълова
B 72801
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Конкурентно право
Уч. помагало [ за студентите от УНСС]
Иван Иванов