Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Учебно пособие

Конкурентно право

Уч. помагало [ за студентите от УНСС]
Иван Иванов
B 72801

Детайли

Издателство
Унив. изд. Стопанство
Местоиздаване
София
Страници
252 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
347.7:339.13 Търговско конкурентно право
Ключови думи
България, картелно право, закони, антимонополно право, държавен монопол, предприятия, нелоялна конкуренция, нормативни актове
ISBN
978-954-644-079-2
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Бел. под линия
Тематични рубрики
Право
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1
Хранилище - книги заемна 1

Действия