Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 129 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 339.13
B 69172
Каталог "Книги" | Книга
Новата правна уредба на обществените поръчки
Прил. коментар : Закон за общ. поръчки обн. ДВ, бр.28 07 2004 г. (2004)
Поля Голева; Методи Марков
B 69235
Каталог "Книги" | Книга
Competition Law and Regional Economic Integration
An Analysis of the Southern Mediterranean Countries (2004)
Damien Geradin
B 68699
Каталог "Книги" | Книга
MARKETING in the Era of Globalization, Concepts, Trends
Second Intern. Conf., 15-16 May 2003, Bourgas (2003)
B 68806
Каталог "Книги" | Книга
Войната на марките
10 правила за създаване на марка победител : Уроци за нови и стари играчи в икономиката (2003)
Дейвид Д'Алесандро; Мишел Оуенс
C 7314
Каталог "Книги" | Книга
CRM
The Foundation of Contemporary Marketing Strategy (2013)
Roger Baran; Robert Galka
B 67615
Каталог "Книги" | Книга
Икономика на близкоизточните пазари
(2002)
Карим Наама
B 65541
Каталог "Книги" | Книга
Структура отраслевых рынков
(1997)
Ф. Шерер; Ф. Шерер; Д. Росс
B 67862
Каталог "Книги" | Книга
Обществените поръчки
Законови изисквания и процедури (2002)
Поля Голева; Кино Лазаров; Иван Русчев
B 67889
Каталог "Книги" | Книга
Маркетинг
[Учебник за студентите на УНСС - София] (2002)
Свободка Класова
B 70608
Каталог "Книги" | Дисертация
Розвиток ринку кондитерських виробiв в Украiнi
Конкурентнi аспекти (2002)
О. Азарян; Л. Радкевич
B 67538
Каталог "Книги" | Книга
Конкуренция. Потребители. Обществени поръчки
Сб. норм. актове (2001)
B 75859
Каталог "Книги" | Книга
Конюнктура и прогнозиране на международните пазари
(1996)
Славчо Сираков
B 70668
Каталог "Книги" | Книга
Експортен маркетингов мениджмънт
[Уч. помагало за студентите на СА - Свищов] (2000)
Атанас Дамянов; Кирил Тодоров; Иван Марчевски
B 66848
Каталог "Книги"
Конкуренция
Уч. пособие (2000)
Майкл Портер
B 67920
Каталог "Книги" | Книга
Recipes for Monopoly Regulation
(2000)
Christian Holzleitner
C 5862
Каталог "Книги" | Книга
The STEEL Market in 1999
And Prospects for 2000 (2000)
C 7332
Каталог "Книги" | Книга
Marketing Communications
A European Perspective (2010)
Patrick De Pelsmacker; Maggie Geuens; Joeri Van den Bergh
B 63529
Каталог "Книги" | Книга
Strategien fur nationale und internationale Markte
Konzepte u. praktische Gestaltung (1994)
Johann Engelhard
B 67412
Каталог "Книги" | Книга
Международный маркетинг
Материалы к лекциям : Уч. пособие (1999)
Светлана Барсукова
B 73240
Каталог "Книги" | Монография
Strategy and Dynamics in Contests
[Моногр.] (2009)
Kai Konrad