Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 313 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 336.71
B 74422
Каталог "Книги" | Монография
Актуални аспекти на банковата политика
[Монография] (2013)
Божидар Божинов
B 74430
Каталог "Книги" | Учебник
Управление на рисковете в търговската банка
[Учебник за дистанционно обучение за студентите на СА Ценов - Свищов] (2013)
Божидар Божинов
B 74440
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Банково обслужване на икономическите агенти
Методическо ръководство [за студентите на СА Ценов - Свищов] (2013)
Теодора Димитрова; Георги Ангелов; Иван Маринов
B 74617
Каталог "Книги"
Анализ на банковата дейност
Учебник [за студентите на СА Ценов - Свищов] (2013)
Жельо Вътев; Божидар Божинов
B 74859
Каталог "Книги" | Учебник
Управление на капиталите в търговската банка
[Учебник за студентите-магистри на СА Ценов - Свищов] (2013)
Величко Адамов
B 75029
Каталог "Книги" | Книга
Bankbilanzrechts-entwicklung der Finanzinstrumente
Schriften zum Europaischen u. Internationalen Privat-, Bank- u. Wirtschaftsrecht (2013)
Moritz Muhling
У 1532
Каталог "Книги" | Монография
Конкурентност и стабилност на банковата система в България
Монография (2017)
Любомир Георгиев

Чети онлайн

B 73784
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Банково дело
[Базов курс за студенти-магистри от УНСС] (2012)
Зофя Завадска; Малгожата Иванич-Дроздовска; Владислав Яворски
B 74260
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Въведение в банковото дело
Методическо ръководство : [Семинарни занятия за студентите на СА Ценов - Свищов] (2012)
Божидар Божинов; Сергей Радуканов; Иван Маринов
У 1330
Каталог "Книги" | Монография
Банковите бизнес модели
Поуки от миналото и визии за бъдещето (2011)
Стефан Вачков

Чети онлайн

У 1255
Каталог "Книги" | Учебник
Банкови сделки
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2011)
Стефан Вачков; Данчо Петров; Атанас Камеларов

Чети онлайн

B 73503
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Банковское дело: Управление кредитной организацией
Уч. пособие [для студентов спец. Менеджмент организации] (2011)
А. Тавасиев
B 73664
Каталог "Книги" | Книга
Съвременна история на българското банкерство
(2011)
Екатерина Сотирова; Светлозар Петков
B 73669
Каталог "Книги" | Книга
Вътрешен анализ на адекватността на капитала
Финансово-счетоводни аспекти (2011)
Емилия Миланова
B 73816
Каталог "Книги" | Учебник
Банков контрол и надзор
[Учебник за студенти-бакалаври на СА Ценов - Свищов] (2011)
Милка Томева; Зорница Ганчева; Момчил Антов
B 74045
Каталог "Книги" | Книга
International Perspectives on Financial Market Supervision
(2011)
James Corrigan
У 1480
Каталог "Книги" | Монография
Иновациите - новата нормалност в банкирането
(2015)
Стефан Вачков

Чети онлайн

B 73286
Каталог "Книги" | Книга
Финансовите посредници на българския пазар
Състояние, проблеми, перспективи : [Моногр.] (2010)
Иванка Крайнинска

Чети онлайн

B 73015
Каталог "Книги" | Книга
Въведение в банковото дело
(2009)
Стефан Вачков; Любомир Георгиев; Атанас Камеларов

Чети онлайн