Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Монография

Банковите бизнес модели

Поуки от миналото и визии за бъдещето
Стефан Вачков

Чети онлайн

У 1330

Детайли

Издателство
Унив. изд. Наука и икономика
Местоиздаване
Варна
Година на издаване
2011
Страници
336 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
336.71 Банки. Банково дело. Банкови операции
Ключови думи
банкова дейност, бизнес модел, банкиране, интегрирани модели, финансова криза, иновации, корпоративно ръководство, фирмена марка, риск мениджмънт, управление на риска
ISBN
978-954-21-0546-6
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. с. 286 - 335
Тематични рубрики
Финанси. Банки
Инвентаризация
Статус Брой
Архивен 1
Читалня 2
Хранилище - книги заемна 4
Заета от читател 1

Действия