Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 2007 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 336
B 76582
Каталог "Книги" | Учебник
Оценка на въздействието
[Учебник за студентите от УНСС] (2017)
Румен Брусарски
B 76594
Каталог "Книги" | Книга
Българската икономика десет години в Европейския съюз
(2017)
Росица Рангелова
B 76199
Каталог "Книги" | Монография
The importance of being prudent : capital adequacy, financial stability and the macroeconomy
[Monograph] (2016)
Tsvetomira Tsenova
B 76355
Каталог "Книги" | Монография
Търговско кредитиране и финансово състояние на фирмата
[Монография] (2016)
Галя Тасева-Петкова
B 76356
Каталог "Книги" | Книга
Marketplace Lending, Financial Analysis, and the Future of Credit
Integration, Profitability, and Risk Management (2016)
Ioannis Akkizidis; Manuel Stagars
C 7432
Каталог "Книги" | Книга
Public Finance and Public Policy
(2016)
Jonathan Gruber
B 76846
Каталог "Книги" | Книга
The Post-Financial Crisis Macroprudential Regulatory Policy and the Future of Banking. Back to a Public Utility?
[Master's Thesis] (2016)
Joao Ferreira
C 7466
Каталог "Книги" | Книга
Analyzing the Economics of Financial Market Infrastructures
(2016)
Martin Diehl; et al.
B 75572
Каталог "Книги"
Теория на финансите
[Учебник за студентите от СА Ценов - Свищов] (2015)
Величко Адамов
B 75806
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Финансови формули и таблици
[Справочник за студентите от ИУ - Варна] (2015)
Димитър Рафаилов

Чети онлайн

B 75975
Каталог "Книги" | Учебник
Финанси
Учебник [за студентите от СА Ценов] (2015)
Величко Адамов
C 7259
Каталог "Книги" | Книга
Palestinian Fiscal Revenue Leakage to Israel under the Paris Protocol on Economic Relations
(2014)
Mahmoud Elkhafif; Misyef Misyef; Mutasim Elagraa

Чети онлайн

B 76363
Каталог "Книги" | Книга
Finance and Investment Handbook
(2014)
John Downes; Jordan Goodman
У 1390
Каталог "Книги" | Студия
Финанси и устойчиво развитие
[Сборник студии] (2013)
Недялко Вълканов

Чети онлайн

B 74439
Каталог "Книги"
Теория на финансите
Методическо ръководство [за студентите на СА Ценов - Свищов] (2013)
Величко Адамов; Александър Ганчев
B 74604
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Финанси
Сборник от задачи и тестове [за студентите на СА Ценов - Свищов] (2013)
Величко Адамов
B 74621
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи
Юбилейна международна научнопрактическа конференция : Сборник доклади (2013)
Т. 1
Величко Адамов
B 74621
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи
Юбилейна международна научнопрактическа конференция : Сборник доклади (2013)
Т. 2
Величко Адамов
C 7042
Каталог "Книги"
Основи на финансите
Учебно помагало [за студентите на ВУЗФ] (2013)
Методи Христов
B 74660
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Финансови формули и таблици
[Справочник за студентите на ИУ - Варна] (2013)
Димитър Рафаилов

Чети онлайн